null

Advies, Intergratie en Adoptie

Work 21

SAMEN WERKEN OF SAMENWERKEN OP AFSTAND

.

Veel organisaties kiezen ervoor om hybride te werken. Basisvoorwaarde is dat je allereerst optimaal op afstand kunt werken, samen! Work21 is een adviesbureau dat zich succesvol gespecialiseerd heeft in de adoptie van Hybride werken. Eén van de oprichters ,Gonny Vink, schreef het boel “Leidinggeven op afstand’, hetgeen in sep- tember 2022 een vervolg krijgt in het actuele boek “ samenwerken op afstand”.

Er zijn al veel boeken geschreven over “Het nieuwe werken” en meer recent over het hybride werken. Toch ontbrak er iets, vonden wij. Veel boeken gaan over hoe jij als me- dewerker je werk anders kunt inrichten. Maar een boek over het inrichten van een hybride organisatie misten wenog. De wereld wordt steeds complexer en minder voorspelbaar en daarom moeten organisaties snel kunnen schakelen en inspelen op wat nodig is om zichzelf te onderscheiden of te blijven bestaan. Technologie is daarin niet meer weg te denken en een voorwaarde hiervoor. Maar uiteindelijk draait het om de mens, de visie en bereidheid het echt anders in te richten. In het boek Samen werken op afstand nemen we je mee in wat het hybride werken betekent voor jouw organisatie en wat ervoor nodig is om voor elkaar te krijgen.

We doen dat op basis van 3 invalshoeken:

#1 Mens, wat betekent het voor de medewerkers, welk leiderschap en welk gedrag past daarbij

#2 Organisatie, wat betekent het voor jouw organisatievorm, hoe kun je teams en afdelin- gen anders organiseren

#3 Technologie, wat is er nodig op vlak van tools zoals ICT en huisvesting

In het boek komen verder 10 principes aan bod voor het samen werken op afstand.

Auteurs

Het boek is geschreven door Bas Krikke en Gonny Vink, samen met een aantal andere auteurs op vlak van hybride werken.

Ze werken bij work21, een consultancy bedrijf wat organisaties helpt wendbaar te worden in een digitaal tijdperk. In het boek staan veel praktijkvoorbeelden uitgewerkt en prakti- sche tips en handvatten om zelf aan de slag te gaan. Een boek over hybride werken, is uiteraard ook zelf hybride. Op de bijbehorende staan werkvormen en materialen om zelf mee aan de slag te gaan.

Meer informatie

www.Work21.com

Onze 10 principes

 • Overkoepelend doel is helder en visueel
 • Aandacht voor inhoud, proces én relatie
 • Uitspreken – afspraken – aanspreken
 • Transparant werken
 • Working out loud
 • Synchroon en asynchroon
 • Deep work
 • Inline samenwerken
 • De juiste tool voor het doel
 • Experimenteer, evalueer & leer

We focussen ons daarbij op:

 • Mensgerichte change management programma’s waarin de nieuwe manier van wer- ken centraal staat waarbij we mede op basis van voortgangsmetingen strategie en uitvoe- ring bepalen
 • Het ontwikkelen van (digitaal) leiderschap en teams in een hybride context
 • Adoptie van technologie waarin medewerker en werkprocessen leidend zijn, onder- steund door (nieuwe) tools of technologie

Onze hub is in Groenekan (UT), hier vinden we verbinding en innovatie. Werken doen we waar het werk best gedaan kan worden, soms vanuit huis, soms bij een klant, in Groenekan of op een andere fijne plek.