null

Advies, Intergratie en Adoptie

Triple P

Microsoft Teams in een 360 graden perspectief

.

Triple P helpt organisaties voor een betere samenwerking en communicatie

Triple P staat met kantoor in Nieuwegein letterlijk en figuurlijk midden in Nederland als het gaat om het verbinden van organisaties die in tijden van hybride werken op een moderne manier willen samenwerken en communiceren. Met een schat aan ervaring en kennis van telefonie, telecommunicatie, IT, digitale werkplekken en een specialisme op het gebied van security helpt Triple P bedrijven en overheid. Midden in dat ecossysteem van oplossingen staat steeds vaker Microsoft Teams als centrale spil van communicatie.

 

Toekomstbestendige oplossingen

Triple P helpt organisaties om beter samen te werken en te communiceren door in een snel di- gitaliserende wereld toekomstbestendige communicatie-oplossingen te ontwikkelen die aanslui- ten op de werkwijze van de eindgebruiker, waarbij zowel collega’s als klanten van een optimale bereikbaarheidprofiteren. Met Digital Investigation (a Triple P company) beschikken ze ook over de expertise om dit op een veilige manier te doen. De gedreven ICT-professionals van Triple P ondersteunen overheidsinstanties, onderwijs- en zorginstellingen en organisaties in de industriële sector en de zakelijke dienstverlening.

Missie, visie, ambitie

De visie van Triple P is dat ICT altijd in dienst staat van organisaties en niet andersom. Ze staan naast hun partners (klanten) met flexibele en schaalbare diensten die aansluiten op de werkwijze van de eindgebruiker. Op basis van ambities en doelstellingen creëert Triple P toekomstbesten- dige oplossingen, waarbij de return on investment inzichtelijk en transparant is. In alles wat we doen komen de volgende kernwaarden tot uiting:

  • No-nonsense. Triple P doet wat we zeggen en zeggen wat we
  • ICT zit in het DNA van de professionals.
  • Triple P biedt goede support wanneer dat nodig is.
  • Triple P en klanten presteren samen. People Perform best as Partners.
  • ICT als oplossing voor een betere en duurzame samenleving

Meer weten of een afsrpraak plannen

www.Triple-P.nl

Ontwerp, Implementatie en Beheer in Microsoft Teams projecten in stappen.

Triple P is een ICT-bedrijf dat techniek laat werken voor de organisatie en niet andersom. Als dienstverlener onderscheidt Triple P zich door zorgvuldig te werk te gaan. Deze stappen worden in de regel gevolgd:

Stap 1: Inventarisatie : behoefte organisatie

Voordat er een plan van aanpak gemaakt kan worden is het zaak heel duidelijk te krijgen waar de organisatie naar toe wil. Is er een sprake van de implementatie van het hybride werken, gaat het om het verbeteren van het klantcontact / de bereikbaarheid of een combinatie van zaken? Welke rol gaat MSTeams spelen?

Stap 2: Advies : Groei-, en ontwikkelscenario’s maken

Na de inventarisatie komt Triple P met een gedegen advies op

basis van kennis, kunde en visie op de markt. In het plan wordt gekeken naar de groeiplannen van de organisatie en mogelijke toekomstige gebeurtenissen als fusies/overnames, internationale footprint en de manier waarop er met r

Stap 3: Validatie: Toetsen plannen aan huidige sitiatie

Er is geen stap naar de toekomt mogelijk alvorens eerst een duidelijk beeld te hebben van de huidige ICT-situatie. Met wie zijn er contracten? Hoe staat het met status van de dataverbindin- gen, wlan op kantoor, security, ee Office365 contracten, telefoniecentrale, simkaarten en hardware (laptops/ smartphones. Headset etc.)

Stap 5: Implementatie : Uitrollen van het plannen

Eenmaal alle plannen geïnventariseerd is het zaak om aan de slag te gaan en de nieuwegewens- te ICT-situatie te implementeren. Samen met de organisatie zorgt Triple P ervoor dat de juiste soft-, en hardware wordt geïnstalleerd, terwijl de oude zo lang draaiende wordt gehouden als nodig.

Stap 6: Gebruik en beheer: Innoveren, meten, weten en leren

Triple P staat altijd paraat om een ICT-operatie draaiende te houden. elukkig is dat dankzij de cloud steeds makkelijker, maar er kan altijd wat mis gaan en dan staan de engineers van TripleP klaar om direct met oplossingen te komen. Triple P houdt van het credo :meten.. Daarom wor- den er contineu reports en dashboards geleverd over de situatie bij de klant-organisatie.