null

Advies, Intergratie en Adoptie

Ditox

MAAKT WERK VAN VERANDEREN, VERANDERT SAMEN WERKEN

.

Ditox begeleid organisatie in hun transformatie naar hybride werken zowel op cultureel, gedrag als technisch vlak. Microsoft Teams is daarin vaak een centrale rol.

Alle gebeurtenissen die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden, hebben een versnelling aangebracht in de ontwikkeling van ons werk die al geruime tijd daarvoor was ingezet. Allereerst zijn we van ‘traditioneel werken’ naar ‘online werken’ gegaan en inmid- dels sinds maart 2022 aan het overschakelen naar ‘hybride werken’. Allemaal vormen van een nieuwe manier van werken.

Duidelijk is dat een groot deel van de bedrijven in Nederland voor de komende jaren met een andere manier van werken te maken zullen krijgen. Of dit voor allemaal ‘hybride wer- ken’ zal worden is de vraag, maar feit is wel dat er iets in de manier van werken en orga- nisatiecultuur zal veranderen. De implementatie van nieuwe manieren van werk is echter geen doel op zich. Daarom leveren wij als Ditox met onze dienstverlening met name een bijdrage aan het behalen van uw organisatiedoelstellingen, zoals bijvoorbeeld het aan- trekken en behouden van talent, CO2 -reductie, een hoger welzijn van medewerkers of proces- en kostenoptimalisatie.

Onze tips voor het realiseren van een hy- bride werken cultuur

Tip # 1.       Betrek medewerkers in een vroeg stadi- um bij de ontwikkeling van zowel nieuw gedrag als het ontwerp van de nieuwe hybride werken experi- ence;

Tip #2 .       Voer voldoende dialoog en gebruik interactieve middelen als dialoog met de directie, tools om te stemmen, klankbordgroep en een ma- nager community;

Tip #3.        Communiceer intern en extern vanuit zowel medewerkers als management. Bijvoorbeeld middels vlogs en nieuwsupdates per e-mail of intra- net;

Tip #4.        Vertaal de gewenste (aangepaste) cul- tuur en rituelen door in de gehele hybride werken experience, inclusief kantoor, digitale omgeving, thuiswerkplek, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, et cetera.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie over alle integrale aspecten zoals het kantoor, thuis & elders werken, digitale werkomgeving en cultuur-/gedragsverandering, te transformeren naar het hybride werken?

Neem dan contact op met Mark Meerbeek

(mark@ditox.nl  / 31(0)6-10402920).

Het resultaat

Ditox brengt mens, organisatie en werkprocessen in balans zodat u vol vertrouwen de volgende stap naar de nieuwe manier van werken neemt. Met als resultaat een verbeterde samenwerking, toegenomen productiviteit en werkgeluk voor uw medewerkers alsmede het behalen van de cul- turele- en strategische doelen voor de organisatie als geheel.

Over Ditox

Dit veranderen en transformeren naar nieuwe manieren van werken doen we al ruim 20 jaar van- uit een bewezen integrale aanpak waarin de mens centraal staat. Recent begeleiden wij diverse klanten als a.s.r., Exact, Microsoft en Ricardo Rail (winnaar van de Gouden Werkplek Award)naar het hybride werken en schreven boeken als “Werken in de nieuwe Hybride Realiteit” en “Leiding- geven aan hybride Teams”.